Quý vị luôn cần bắt đầu một cuộc thương lượng với những điều quý vị thực sự cần, dựa trên những gì doanh nghiệp của quý vị có thể hỗ trợ, chứ không phải những gì quý vị nghĩ rằng bên kia có thể muốn hoặc cho là hợp lý.  Họ sẽ có cơ hội trả lời… đó là một cuộc thương lượng!

Thảo luận về tình hình hiện tại của quý vị và kế hoạch mở cửa trở lại với chủ nhà của quý vị.  Họ muốn biết những điều quý vị đang làm để duy trì hoạt động kinh doanh và thành công trong tương lai. Thông tin này cũng giúp họ làm việc với người cho vay của mình.

Dựa trên đánh giá cá nhân của quý vị về doanh nghiệp của mình, quý vị phải quyết định số tiền mình có thể trả, do sự sụt giảm doanh thu.

Các biện pháp tốt nhất được các chủ doanh nghiệp và chủ nhà khác chia sẻ cho thấy chủ nhà đang thương lượng tạm hoãn trả tiền thuê nhà trong ba tháng, nghĩa là người thuê nhà sẽ phải trả tiền thuê nhà ba tháng đó sau khi họ mở cửa trở lại.

Một số chủ nhà có thể có khả năng tài chính cho phép họ miễn phí một số tiền thuê hoặc cho phép thanh toán sau khoản tạm hoãn trong ba tháng.

Một số chủ nhà nhận thức được rằng người thuê nhà sẽ không có đủ số tiền để thanh toán ba tháng tiền thuê nhà ngay sau khi mở cửa trở lại và sẵn sàng thương lượng việc trả dần các khoản thanh toán trong thời gian còn lại của hợp đồng thuê nhà.