Waxaan dooneynaa inaan dhiiri gelino tiro badan oo codsiyo ah oo buuxinaaya yoolalka barnaamijka – taasoo fursad siinaysa codsiyada ka yimaada dadyawga kaladuwan. Cabirada warbixinta ayaa ku xiran sida ku cad isticmaaladaan la badbadali kara.