Waxaan keliya maal gelin doonaa hal codsi calaa shirkad, halkii wareegba.