Lacagta waa in loo isticmaalaa sida ku cad heshiiska deeqda. Mararka qaar, lacagta ayaa lagu maal gelin karaa inta lagu jiro iyo ilaa muddo saddex sano ah.