Để hội đủ điều kiện, người đăng ký phải là cá nhân hoặc tổ chức vận hành doanh nghiệp nhỏ hoặc phi lợi nhuận có điểm mua hàng trực tiếp hoặc xe bán đồ ăn duy trì giờ hoạt động nhất quán trong thành phố Portland.  Ngoài ra, áp dụng tiêu chí sau:

  • Nằm trong phạm vi thành phố Portland.
  • Doanh nghiệp phải kinh doanh trước Tháng Ba 2020 khi COVID chưa được tuyên bố là đại dịch.
  • Doanh nghiệp phải tuyển dụng từ 3 nhân viên trở lên (bao gồm cả nhân viên toàn thời gian, bán thời gian và/hoặc 1099 nhân viên).
  • Doanh nghiệp phải có Tổng Doanh thu Hàng năm của năm 2019 lên đến $3 triệu.

Vui lòng lưu ý rằng điều kiện hội đủ cơ bản này không đảm bảo rằng quý vị sẽ nhận được số tiền trợ cấp.