Soo sheegista shuruudaha iyo jadwallada ayaa ku xirnaan doonta deeqda codsi kasta waxaana lagu dari doonaa heshiiska deeqda. Deeq qaateyaasha ayaa soo gudbin doona warbixin joogto ah. Waxyaabaha aad soo sheegeyso waxaa ku jiri kara labadaba xogta tirada iyo tayada. Deeq qaateyaasha ayaa laga dooni karaa inay adeegsadaan foomka warbixinta/aalada ay siisay Prosper Portland. Guusha codsiga ayaa lagu qori karaa xog uruurinnada macmiilka.