Có. Đơn đăng ký có sẵn bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Nga và Tiếng Trung giản thể.