Về cơ bản là có – những chúng tôi khuyến khích quý vị đăng ký chương trìnhPDXCares Hỗ trợ Đia điểm (PDXCares Venue Support) ,chương trình này phân bổ 2.5 triệu đô la riêng thuộc quỹ trợ cấp phục hồi dành cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận được xác định là “địa điểm” để bù đắp tổn thất, thanh toán lương hoặc lỗ hổng trong hoạt động do đại dịch. Đăng ký tại đây: www.racc.org/apply