Nghĩ về những cuộc thương lượng đó như một việc sẽ còn tiếp diễn và tập trung vào giai đoạn “Ở nhà”. Nhiều khả năng là trong suốt thời gian xảy ra đại dịch, chủ nhà và người thuê nhà sẽ thương lượng và điều chỉnh các điều khoản thuê nhà dựa trên mức doanh số.

Hiện tại, lệnh tạm cấm chỉ bảo vệ người thuê nhà trong thời gian 90 ngày và người thuê nhà vẫn phải trả các khoản tiền thuê nhà trong khoảng thời gian 90 ngày này.

Theo cách viết lệnh tạm cấm, không rõ liệu chủ nhà có thể bắt đầu các thủ tục pháp lý về trục xuất khỏi nhà ngay sau khi kết thúc lệnh tạm cấm hay không, ngay cả khi người thuê nhà đã ngay lập tức trả tiền thuê nhà còn nợ.  Đây vẫn là lĩnh vực pháp mới mẻ.

Người thuê nhà cần thương lượng bao nhiêu trong tương lai thực sự phải được xác định trong từng trường hợp cụ thể. Nhưng người thuê nhà được khuyến nghị:

  • tránh cam kết với các thỏa thuận làm tăng nghĩa vụ tài chính chung của họ trong suốt thời gian còn lại của hợp đồng thuê nhà.
  • tránh đồng ý với các lịch thanh toán rất ngắn vì doanh số rất có thể sẽ thấp khi lệnh Ở Nhà được dỡ bỏ.

Do ngày dỡ bỏ các lệnh “ở nhà” vẫn chưa được xác định, chủ nhà và người thuê nhà sẽ cần liên lạc thường xuyên. Điều quan trọng là luôn luôn tôn trọng và tích cực; chủ nhà và người thuê nhà cần hợp tác rất nhiều trong đại dịch này, và giữ gìn mối quan hệ là điều then chốt.