• Thống đốc Brown ban hành Lệnh Tạm Cấm Trục xuất Thương mại vào ngày 1 Tháng Tư, 2020 nhằm bảo vệ những người thuê nhà bị sụt giảm doanh thu đáng kể do lệnh “Ở Nhà để Cứu nhiều Mạng người” khỏi bị trục xuất khỏi nhà.
  • Lệnh có hiệu lực trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày thi hành.
  • Chủ nhà không được phép tính tiền phí trả muộn đối với khoản thanh toán tiền thuê muộn trong cùng thời gian này.
  • Vẫn phải trả các khoản tiền thuê nhà trong khoảng thời gian này, cùng với các khoản phí bổ sung cụ thể cho các hợp đồng thuê, chẳng hạn như các tiện ích và thuế (nếu có).
  • Người thuê nhà phải cho thấy bằng chứng về sự sụt giảm doanh thu do những hạn chế của chính phủ.