Tiền thuê nhà được quyết định bởi năng lực hoạt động (bán hàng) của một doanh nghiệp.  Tiền thuê nhà mỗi feet vuông được quyết định bởi doanh số trên mỗi feet vuông.  Nếu các doanh nghiệp không thấy doanh số tăng trở lại mức trước đại dịch, họ sẽ không thể đủ khả năng trả số tiền thuê nhà mà họ đã trả trước khi thực thi lệnh Ở Nhà. Và điều này sẽ đúng đối với tất cả các doanh nghiệp.  Tùy việc doanh số bán hàng có thể ra sao sau khi kết thúc lệnh tạm hoãn, chủ nhà nên theo dõi doanh số và xem xét:

  • Duy trì các không gian luôn được sử dụng – các không gian trống sẽ bị xuống cấp nhanh chóng, làm ảnh hưởng giá trị cho thuê và doanh số, và ảnh hưởng đến sự sống động và tình hình chung của khu phố.
  • Cân nhắc việc chuyển phí thuê nhà sang phần trăm doanh thu ba tháng một trong khi theo dõi doanh số, duy trì tiền thuê nhà phù hợp với số tiền doanh nghiệp thực sự kiếm được.
  • Phối hợp với những người thuê nhà về những thay đổi có thể giúp họ tuân thủ các yêu cầu để giữ an toàn cho nhân viên và khách hàng, qua đó cho phép doanh nghiệp hoạt động.
  • Cho đến khi có cách chữa trị/điều trị cho coronavirus, có khả năng chúng ta sẽ phải chứng kiến lần lượt các giai đoạn đóng cửa vì các đợt bùng phát dịch đột ngột, sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.Vì vậy, việc linh hoạt các điều khoản cho người thuê nhà sẽ rất quan trọng.
  • Hãy nhớ rằng chúng ta càng hỗ trợ nhiều cho các doanh nghiệp mở cửa trở lại và tiếp tục hoạt động, sự phục hồi kinh tế sẽ diễn ra càng nhanh.

Vì đây là một mối quan tâm đã được gắn cờ cho giai đoạn mở cửa trở lại, nên chưa có nhiều chia sẻ về các biện pháp tốt nhất, với dữ liệu về việc mở cửa trở lại mới nhận được từ Trung Quốc và Châu Âu.