Không! Lệnh tạm cấm trục xuất không có nghĩa là quý vị không phải thanh toán tiền thuê nhà. Người thuê vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tiền thuê nhà mà hợp đồng cho thuê yêu cầu. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là người thuê nhà phải liên lạc cởi mở và thường xuyên với chủ nhà, và đảm bảo các thỏa thuận với chủ nhà có nguồn gốc giấy tờ bằng văn bản.