Trong những thời khắc chưa từng có này, không có nơi đúng hay sai để bắt đầu những cuộc đàm phán hoặc số tiền yêu cầu.

Nếu quý vị không tạo ra doanh thu, quý vị có thể bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách yêu cầu giảm giá/tạm hoãn thanh toán tiền thuê nhà dựa trên những điều quý vị tin rằng có thể hiệu quả đối với doanh nghiệp của mình. Các ví dụ sau đây đã được người thuê nhà và chủ nhà chia sẻ:

  1. Giảm dần toàn bộ số tiền thuê nhà, phí NNN, phí CAM hàng tháng cho đến khi các doanh nghiệp được mở cửa trở lại.
  2. Tạm hoãn toàn bộ số tiền thuê nhà, phí NNN, phí CAM trong thời gian thực thi lệnh tạm cấm trục xuất thương mại và yêu cầu kéo dài thời hạn hợp đồng thuê nhà bằng khoảng thời gian tạm hoãn tiền thuê và trả các khoản tiền thuê nhà được hoãn vào cuối hợp đồng thuê nhà.
  3. Tạm hoãn toàn bộ số tiền thuê nhà, phí NNN, phí CAM, với giá trị của các khoản thanh toán trả chậm được trả dần trong suốt thời gian còn lại của hợp đồng thuê nhà.
  4. Tạm hoãn toàn bộ số tiền thuê nhà, phí NNN, phí CAM, với giá trị của các khoản thanh toán trả chậm phải trải trong một khoảng thời gian ngắn hơn.(Thời gian càng kéo dài thì càng tốt cho người thuê nhà.)

Nếu doanh nghiệp của quý vị đang tạo doanh thu, quý vị có thể thương lượng với chủ nhà để thanh toán một phần dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu mà doanh nghiệp của quý vị hiện đang tạo ra.

Yêu cầu bằng văn bản, thông cảm với hoàn cảnh của chủ nhà (họ có thể đang có các cuộc thảo luận giống vậy với người cho vay của họ) và bám sát thực tế và các con số thay vì cảm xúc.

Đến nay, chủ nhà đã có một loạt các câu trả lời khác nhau. Một số người giảm hạn chế hoặc một phần, và một số người giảm toàn bộ. Kết quả thực sự khác nhau đối với từng trường hợp cụ thể.

Khi quý vị thương lượng với chủ nhà, hãy nghĩ về những người có thể giúp quý vị trong việc cố vấn về pháp lý, kế toán hoặc môi giới.  Prosper Portland và các tổ chức khác có danh sách các nguồn trợ giúp có sẵn, từ các video với các chuyên gia trong lĩnh vực này đến các mẫu thư.